HELLOPS – Helsingin lukioiden opetussuunnitelma 2021

Lukiokoulutus

Rahoittaja: Opetushallitus

Hankeaika: 1.8.2019 — 31.7.2021

Hankkeen koordinaattori: Helsingin kaupunki, Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala.

Tavoitteet: Hanke toteuttaa Helsingin lukioiden paikallista opetussuunnitelmatyötä. Hanke järjestää tilaisuuksia ja työpajoja, joiden myötä laaja joukko opettajia ja opiskelijoita osallistuu opetussuunnitelmatyöskentelyyn. Opiskelijoiden osallisuus opetussuunnitelmatyössä on yksi hankkeen tärkeä painopiste. Hanke järjestää myös rehtoreille valmennusta lukioiden toimintakulttuurin ja opetussuunnitelmatyön johtamiseen. Hanke tukee opetussuunnitelmatyön sisältöjä ja pedagogiikan kehittämistä.