Boosting collaboration and communication skills in Puistola Comprehensive School

Perusopetus / Puistolan peruskoulu

Rahoittaja: Erasmus+

Hankeaika: 1.6.2019 — 31.5.2021

Tavoitteet: Yhteispeliä ja vuorovaikutusta Puistolan peruskoulussa -hankkeen tavoitteena on kiinnittää huomiota lasten ja nuorten tunne- ja vuorovaikutustaitojen tukemiseen ja harjoitteluun. Koulu on mukana Niilo Mäki Instituutin ja Opetushallituksen tukemassa Yhteispeli-hankkeessa. Tavoitteena on, että tunne- ja vuorovaikutustaitojen tukeminen tulee luontevaksi osaksi eri oppiaineita ja opettajilla on helposti sovellettavia työkaluja ja menetelmiä oppitunneillaan käytettäväksi. TVT:n hyödyntäminen sosiaalisten taitojen tukemisessa on yksi tärkeä osa projektia, ja näin korostetaan verkossa tapahtuvan vuorovaikutuksen roolia. Tavoitteena on myös kasvattaa kansainvälistä yhteistyötä tekevien opettajien määrää ja verkostoitua laajemmin Euroopassa.

Linkki: hankkeen Erasmus+ Project Results Platform -sivu