Valtion erityisavustus varhaiskasvatuslain mukaisen tuen uudistamisen edistämiseksi vuosille 2022-2023

Suomen- ja ruotsinkielinen varhaiskasvatus

Rahoittaja: Opetus- ja kulttuuriministeriö

Hankeaika: 10.5.2022-31.12.2023

Tavoitteet:

Tavoitteena on varhaiskasvatuslain mukaisten uudistusten toimeenpano ja edistäminen Helsingin varhaiskasvatuksessa, eli kolmitasoisen tuen systemaattinen käyttöönotto, tuen vaikuttavuuden arvioinnin kehittäminen sekä inklusiivisen varhaiskasvatuksen vahvistaminen. Tavoitteena on myös johtamisen ja henkilöstön osaamisen vahvistaminen varhaiskasvatuslain uudistusten mukaisesti.

Yhteystiedot: Emmi Hellsten, projektipäällikkö, emmi.hellsten@hel.fi