Varhaiskasvatuslain mukaisen tuen uudistamisen ja inklusiivisen toimintakulttuurin edistäminen

Suomen- ja ruotsinkielinen varhaiskasvatus

Rahoittaja: Opetus- ja kulttuuriministeriö

Hankeaika: 1.1.2023 – 31.12.2024

Tavoitteet:

  1. Kolmitasoisen tuen toimeenpano toteutuu Helsingin kaikissa varhaiskasvatusyksiköissä.
  2. Kolmitasoisen tuen vaikuttavuuden arviointi ohjaa tuen suunnittelua ja toteuttamista.​
  3. Yhteistyö tuen prosessista vastaavien ja monialaisten yhteistyökumppaneiden kanssa selkiytyy ja yhtenäistyy kaupunkitasoisesti.​​
  4. Inkluusion toteutuminen johtamisessa, toiminnassa ja yhteistyörakenteissa vahvistuu. Inkluusion periaatteen mukainen osaaminen kehittyy.

Yhteystiedot: Emmi Hellsten, projektipäällikkö, p. 09 310 25605, emmi.hellsten@hel.fi