Kivaa kielten tunneille

Suomen- ja ruotsinkielinen perusopetus

Rahoittaja: Opetushallitus

Hankeaika: 1.1.2020 — 31.8.2021

Hankkeen koordinaattori: Helsingin kaupunki, Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala.

Tavoitteet: Kivaa kielten tunneille -hankkeen tavoitteena on tuottaa oppimateriaalikokonaisuus alkuopetuksen kieliä opettaville opettajille. Oppimateriaalissa painottuu erityisesti suullisen kielitaidon harjoittelu, kielten opiskelutaitojen kehittäminen sekä leikit, pelit, laulut ja muut toiminnalliset kielen oppimistavat.

Linkit: Helsinki oppii kieliä -sivusto