Yksilöinä yhdessä – lisää yhteisöllisyyden välineitä kouluun

Lukiokoulutus / Sibelius-lukio

Rahoittaja: Erasmus+

Hankeaika: 1.6.2019 — 31.5.2021

Tavoitteet: Sibelius-lukion kaksivuotisen täydennyskoulutushankkeen tavoitteena on tuoda kouluyhteisön käyttöön lisää innovatiivisia ja yhteisöllisyyttä kohentavia opetuskäytänteitä ja tapoja toimia työyhteisössä. Näitä ovat esimerkiksi käänteisen luokkahuoneen ja projektioppimisen pedagogiikka, monipuolisempi digitaalisten välineiden käyttö sekä ryhmä- ja vuorovaikutustaitojen opetusmenetelmät.

Linkki: hankkeen Erasmus+ Project Results Platform -sivu