TULU – tulevaisuuslukutaitoa ammatilliseen koulutukseen

ammatillinen koulutus

Rahoittaja: ESR+

Hankeaika: 1.3.2024-28.2.2026

Euroopan unionin osarahoittamassa hankkeessa Tulevaisuuslukutaitoa ammatilliseen koulutukseen (TULU) Tulevaisuuskoulu ja Stadin AO kehittävät yhdessä vuosien 2024–2026 aikana uuden oppimisenmallin kestävyys- ja tulevaisuustaitojen oppimiseen. Hanke on yhteiskehittävää toimintaa, josta saatuja oppeja ja tuloksia levitetään valtakunnallisesti ammatillisen koulutuksen käyttöön. Hankkeen päätavoitteena on tukea ammattiin opiskelevien nuorten tulevaisuuslukutaitoa ja jatkuvaa oppimista ekologisesti kestävämmäksi muuttuvassa työelämässä.

Tulevaisuuslukutaitoa ammatilliseen koulutukseen

yhteystiedot: Kaisa Rastas, opettaja, p. 0406684201, 09-31082174, kaisa.rastas@hel.fi