Työllisty hoiva-avustajaksi 1 ja 2

ammatillinen koulutus

Hankeaika: 16.10.2022 – 31.3.2024 (1) ja 12.4.2023 – 30.11.2024 (2)

Tavoitteet:

Jatkuvan oppimisen uudistuksen periaatteiden mukaisesti työllisty hoiva-avustajaksi-hankkeissa tavoitteena on kouluttaa hankekausien aikana 70 + 50 uutta hoiva-avustajaa ikääntyvien palveluihin.

Hoiva-avustajakoulutus sisältää kaksi sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon tutkinnon osaa (Kasvun ja osallisuuden edistäminen 25 osp, Ikääntyvien osallisuuden edistäminen 35 osp). Koulutuksessa oppiminen painottuu työelämään, ja myös oppisopimusopiskelu on mahdollista. Hoiva-avustajat työskentelevät hoivapalveluissa hoivan työtehtävissä, sekä erilaisissa muissa avustavissa tehtävissä kuten ruoka- tai puhdistuspalveluissa. Hoiva-avustajat eivät voi työskennellä työvuorossa yskin, eivätkä he voi osallistua lääkehoitoon. Hoiva-avustajat työllistyvät tällä hetkellä erittäin hyvin, ja työelämäpainotteisen oppimisen kautta opiskelijat kiinnittyvät työelämään jo opintojensa aikana.

Hankkeessa keskeistä on hakeva toiminta eli opiskelijahankinta. Kohderyhmänä ovat ukrainalaiset maahan tulleet, ikääntyvien palveluissa jo työskentelevä avustava henkilöstö, työvoiman ulkopuolella olevat, osa- ja vajaatyökykyiset (pl. vaativan erityistuen asiakkaat) sekä sosiaali- ja terveysalan perustutkinto-opiskelijat, jotka eivät eri syistä voi tavoitella koko tutkinnon suorittamista, mutta hoivatyö kiinnostaa. Opiskelijoiden oppimisen tukemiseksi hankkeessa työskentelevät hoitotyön substanssilla olevat ohjaavat opettajat, työvalmentajat ja arkiohjaaja.

Lisätiedot: Minna Koivukangas, hankekoordinaattori, Työllisty hoiva-avustajaksi 1 ja 2

minna.m.koivukangas@hel.fi, p. 0408200847/09 310 70171