Työllisty hoiva-avustajaksi 1, 2 ja 3

ammatillinen koulutus

Rahoittaja: Jotpa

Hankeaika: 16.10.2022 – 31.3.2024 (1), 12.4.2023 – 30.11.2024 (2) ja 4.12.2024-31.12.2025 (3)

Tavoitteet:

Jatkuvan oppimisen uudistuksen periaatteiden mukaisesti työllisty hoiva-avustajaksi-hankkeissa tavoitteena on kouluttaa hankekausien aikana 70+50+50 uutta hoiva-avustajaa ikääntyvien palveluihin sekä 40 työpaikkaohjaajien koulutusta.

Hoiva-avustajakoulutus sisältää kaksi sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon tutkinnon osaa (Kasvun ja osallisuuden edistäminen 25 osp, Ikääntyvien osallisuuden edistäminen 35 osp). Koulutuksessa oppiminen painottuu työelämään, ja myös oppisopimusopiskelu on mahdollista. Hoiva-avustajat työskentelevät hoivapalveluissa hoivan työtehtävissä, sekä erilaisissa muissa avustavissa tehtävissä kuten ruoka- tai puhdistuspalveluissa. Hoiva-avustajat eivät voi työskennellä työvuorossa yskin, eivätkä he voi osallistua lääkehoitoon. Hoiva-avustajat työllistyvät tällä hetkellä hyvin, ja työelämäpainotteisen oppimisen kautta opiskelijat kiinnittyvät työelämään jo opintojensa aikana.

Hankkeessa keskeistä on hakeva toiminta eli opiskelijahankinta. Kohderyhmänä ovat ukrainalaiset maahan tulleet, ikääntyvien palveluissa jo työskentelevä avustava henkilöstö, työvoiman ulkopuolella olevat, jotka eivät halua pitkiin tutkintoihin, osa- ja vajaatyökykyiset (pl. vaativan erityistuen asiakkaat) sekä sosiaali- ja terveysalan perustutkinto-opiskelijat, jotka eivät eri syistä voi tavoitella koko tutkinnon suorittamista, mutta hoivatyö kiinnostaa. Opiskelijoiden oppimisen tukemiseksi hankkeessa työskentelevät opettajat, työvalmentajat ja arkiohjaaja.

Yhteystiedot (hankkeet 1 – 3): Minna Koivukangas, hankekoordinaattori, p. 0408200847/09 310 70171, minna.m.koivukangas@hel.fi,