KARKKI – kokonaisarkkitehtuuria ammatilliseen koulutukseen

Ammatillinen koulutus

Rahoittaja: Opetus- ja kulttuuriministeriö

Koordinointi: Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia, osatoteuttajina 30 muuta ammatillisen koulutuksen järjestäjää

Hankeaika: 1.1.2022-31.12.2023

Tavoitteet: KARKKI-hankkeen tavoitteena on kuvata ammatillisen koulutuksen viitearkkitehtuuri ammatillisen koulutuksen järjestäjien kokonaisarkkitehtuurityön perustaksi. Lisäksi hankkeen tavoitteena on kehittää koulutuksen järjestäjien arkkitehtuuriosaamista ja varmistaa, että syntyvät arkkitehtuurikuvaukset ja niihin liittyvä osaaminen tulee hankkeen päättyessä osaksi koulutuksen järjestäjien pysyvää toimintaa.

Ammatillisen koulutuksen viitearkkitehtuuri kuvaa ammatillisen koulutuksen ekosysteemin sekä periaatteiden, palvelujen, tietojen ja tietojärjestelmien muodostaman kokonaisuuden. Yhteinen viitearkkitehtuuri edistää ammatillisen koulutuksen järjestäjien palvelujen, tietojen ja tietojärjestelmien yhteentoimivuutta. 

Toiminta: KARKKI-hanke toteutetaan laajana ammatillisen koulutuksen järjestäjien verkostona, johon kuuluu noin 200 ammatillisen koulutuksen eri tehtävissä toimivaa asiantuntijaa, ammatillisen koulutuksen sidosryhmiä ja opetushallinnon edustajia.  

Hankkeen toiminta on jaettu kuuteen (6) työpakettiin. Jokaiselle työpaketille on määritelty tavoitteet, toimintasuunnitelma sekä nimetty vastuuorganisaatio. Helsingin kaupunki / Stadin AO vastaa työpaketista 2 (periaatteellisen tason kuvaukset ja viitearkkitehtuurin koordinointi).

KARKKI-hanke toteuttaa Oikeus osata -ohjelmaa ja kytkeytyy ammatillisen koulutuksen vuoden 2021 strategiarahoituksen painopisteisiin, koulutuspoliittisessa selonteon toimenpiteisiin sekä opetus- ja kulttuuriministeriön johdolla tehtävään kokonais- ja viitearkkitehtuurityöhön.

Yhteystiedot: Mari Mulari, Stadin AO, p. 040 669 2854, s-posti mari.mulari@hel.fi

Hankkeen verkkosivut: https://www.karkki.info/