SHOPS2HUBS – kierrätyskeskus 2.0

Ammatillinen koulutus

Rahoittaja: Euroopan aluekehitysrahasto (Uudenmaan liitto)

Hankeaika: 1.9.2019 — 31.1.2022

Hankkeen koordinaattori: Green Net Finland ry.

Hankekumppanit: Helsingin kaupunki, Stadin ammatti- ja aikuisopisto, Pääkaupunkiseudun kierrätyskeskus Oy, Suomen ympäristöopisto SYKLI.

Tavoitteet: Hankkeen tavoitteena on synnyttää uutta vähähiilistä ja ekologista liiketoimintaa kierrätyskeskukseen tuodun materiaalin jatkojalostamisesta uusiin tuotteisiin. Lisäksi hankkeen avulla rakennetaan kehitysympäristö (hubi) ja verkosto, joiden avulla uutta yritystä ja liiketoimintaa tuetaan. Hanke monipuolistaa Pakilan työkeskuksen ja Stadin ammatti- ja aikuisopiston toimintaa ja lisää käytännön yhteistyötä start-up-yritysten ja kaupungin välillä. Hankkeessa toteutettava HUB luo uusia yhteistyömahdollisuuksia kiertotaloustuotteiden jalostamisen alueella toimivien yritysten ja tiimien kesken ja tehostaa niiden verkottumista. Lisäksi se lisää näiden yritysten markkinointi- ja myyntimahdollisuuksia.

Linkit: Hankesivusto