Kotona Helsingissä I ja II

Suomen- ja ruotsinkielinen varhaiskasvatus, perusopetus, lukiokoulutus, ammatillinen koulutus ja vapaa sivistystyö

Rahoittajat:
Kotona Helsingissä I — Opetus- ja kulttuuriministeriö
Kotona Helsingissä II — Opetushallitus

Hankeaika:
Kotona Helsingissä I/OKM 14.8.2017 — 31.1.2020
Kotona Helsingissä II/OPH 1.8.2018 — 31.12.2020

Hankkeen koordinaattori: Helsingin kaupunki, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala.

Hankekumppanit: Mahdollisesti Suomen punainen risti (SPR).

Tavoitteet: Maahanmuuttajien kasvatuksen ja koulutuksen kehittämissuunnitelman (Make) osatoteutus kaikilla koulutusasteilla. Toimenpiteinä muun muassa S2-opetuksen kehittäminen, oman äidinkielen opettajien ja luokanopettajien samanaikaisopetuksen pilotointi, monikielinen ohjaaja -mallin kehittäminen sekä henkilöstön osaamisen kehittäminen kielitietoisuudessa, rasismin ja syrjinnän ehkäisyssä, osaamisen tunnistamisessa ja tunnustamisessa, kulttuurisessa monimuotoisuudessa sekä trauman tunnistamisessa.