Yrittäjyyden ja työelämäosaamisen Stadi

Perusopetus, lukiokoulutus, ammatillinen koulutus ja vapaa sivistystyö

Rahoittaja: Innovaatiorahasto

Hankeaika: 1.3.2020 — 31.12.2020

Hankkeen koordinaattori: Helsingin kaupunki, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Yhteistyökumppanit: Helsingin Yrittäjät ry, Suomen Yrittäjät ry, Nuori Yrittäjyys ry, Talous ja nuoret TAT, Lasten ja nuorten säätiö, 4H-järjestö, Kehittämis ja tutkimushanke Luode (HY)

Tavoitteet: Valmisteluhankkeessa valmistellaan helsinkiläisen yrittäjyys- ja työelämäosaamisen pedagogista ja viestinnällistä edis-tämistä nykyisiin ja tulevaisuuden tarpeisiin luomalla yrittäjyys- ja työelämäosaamisen palvelukonsepti ja konkreetti-nen toimintamalli. Valmis palvelukonsepti ja konkreettinen toimintamalli tuodaan innovaatiorahastolle arvioitavaksi jatkokehittelyä varten. Valmisteluhanke toteutetaan kasvatuksen ja koulutuksen toimialan ja elinkeino-osaston yhteistyönä. Tavoitteena on luoda selkeä ja toimiva rakenne Helsingin kaupungin yrittäjyys- ja työelämäosaamisen toteuttamiseen koko kaupungin alueella.