Helsinki oppii kieliä

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla kehitetään monipuolisesti mm. kaksikielistä opetusta ja varhaiskasvatusta sekä tuotetaan oppimateriaaleja kieltenopetuksen tueksi.

Helsingin kieltenopetuksen sivustolle on koottu kielihankkeissa tuotettua pedagogista tukimateriaalia kaksikielisen opetuksen ja varhaiskasvatuksen sekä varhaisen A1-kielten opetuksen tueksi.

Tutustu Helsingin kieltenopetuksen kehittämiseen

Siirry Helsinki oppii kieliä -sivustolle

Kristina Stenberg

pedagoginen asiantuntija

Jenni Kohl

projektipäällikkö

Valokuva: Juho Kuva