Kohti digitaalista kansainvälisyyttä

Perusopetus / Meilahden ala-asteen koulu

Rahoittaja: Erasmus+

Hankeaika: 1.9.2018 — 31.8.2020

Tavoitteet: Kehittää koulun opetushenkilöstön ammatillista osaamista; erityisesti tieto- ja viestintäteknologian taitojen osaamista, monialaisten opintokokonaisuuksien opettamista vieraalla kielellä sekä englannin kielitaitoa.

Linkki: hankkeen Erasmus+ Project Results Platform -sivu