Oppimisyhteisö Brygga

Ammatillinen koulutus

Rahoittaja: Aluehallintovirasto

Hankeaika: 1.10.2019 — 1.10.2020

Hankkeen koordinaattori: Stadin ammatti- ja aikuisopisto, Nuorten työpajat.

Tavoitteet: Erityisavustukset nuorten työpajatoimintaan. Avustuksen tarkoituksena on vähentää koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevien nuorten määrää ja edistää nuorten osallisuutta, toimijuutta, elämänhallinnantaitoja ja yhteisöllisyyttä. Avustuksella tuetaan nuorten sosiaalista vahvistamista työpajatoiminnassa, vakinaista työpajatoimintaa tai pajatoiminnan sisällöllistä kehittämistä.