Urheilijoiden ammatillisen koulutuksen kehittäminen 2018–2019

Ammatillinen koulutus

Rahoittaja: Opetus- ja kulttuuriministeriö

Hankeaika: 1.8.2018 — 31.12.2019

Hankkeen koordinaattori: Helsingin kaupunki, Stadin ammatti- ja aikuisopisto.

Hankekumppanit: Kaikki Suomen ammatilliset urheiluoppilaitokset (yht. 11), pääkaupunkiseudun urheiluakatemia Urhea sekä urheilijoiden valmentajat ja seurat.

Tavoitteet: Urheilijan on entistä helpompi ja mielekkäämpi sovittaa valmentautuminen ja opiskelu viikko-ohjelmaansa. Tavoitteena jatkaa kehitystyötä ja pilotointia työpaikalla tapahtuvan oppimisen ja urheiluvalmentautumisen yhteensovittamiseksi. Lisäksi kehitetään yrittäjämäisen toiminnan ja urheiluvalmentautumisen yhdistämistä osaksi opintojen toteuttamista reformin hengessä. Pyritään parantamaan Stadin ammattiopiston urheilupolun tietoisuutta toisen asteen koulutukseen hakeutuville huipputason urheilijoille, varsinkin nyt kun yhteishaun yhteydessä ollut urheilijahaku on poistunut.