Digitaidoilla, kielitaidolla ja kansainvälisillä suhteilla kohti 2000-luvun modernia lukiota

Lukiokoulutus / Helsingin medialukio

Rahoittaja: Erasmus+

Hankeaika: 1.6.2017 — 31.5.2019

Tavoitteet: Tavoitteena on, että hankkeeseen osallistuvat opettajat saavat uusia taitoja liittyen tieto- ja viestintäteknologiaan, oppivat lisää monikulttuurisuudesta ja saavat kansainvälistä kokemusta ja verkostoja.

Linkki: hankkeen Erasmus+ Project Platform -sivu