OPVA haltuun – Framåt med SSS

Rahoittaja: Opetus- ja kulttuuriministeriö, ammatillisen koulutuksen strategiarahoitus

Hankeaika: 1.1.2022 – 31.12.2023

Hankkeessa luodaan opintovalmiuksia tukevien opintojen (OPVA) järjestämistä tukeva koulutuskokonaisuus ammatillisen koulutuksen järjestäjille. Hankkeen tavoitteena on OPVAn parhaiden käytäntöjen levittäminen, korkealaatuisten ja laajaan käyttöön soveltuvien opiskelumateriaalien ja toimintamallien laatiminen sekä koulutuksen järjestäjien henkilöstön osaamisen kasvattaminen. Sen tuloksena mahdollisuus toisen asteen opintoihin ja tutkinnon suorittamiseen toteutuu aiempaa yhdenvertaisemmin. Hanke perustuu tarpeeseen yhtenäistää opiskeluvalmiuksia tukevien opintojen (OPVA) soveltamista ja järjestämismallia valtakunnallisesti. Nykyisellään OPVAn vaihtelevuus ei vastaa sille asetettua alkuperäistä tavoitetta tarjota ammatillisten opintojen aloittamis- ja suorittamismahdollisuus myös opiskelijoille, joilla on puutteita opiskelu- tai perustaidoissa.

Hankkeessa kootut ja laaditut materiaalit ja mallit sekä siinä kehitetty, koulutuksen järjestäjien henkilöstölle suunnattu koulutuskokonaisuus yhtenäistävät OPVA-käytäntöjä merkittävästi ja tarjoavat entistä useammalle väylän toisen asteen ammatillisiin opintoihin ja tutkinnon suorittamiseen.

Hanke tähtää pysyvään muutokseen ammatillisen koulutuksen järjestäjien toiminnassa sekä siihen, että OPVAn soveltaminen yhtenäistyy ja mahdollisimman monelle tarjoutuu mahdollisuus toisen asteen opintoihin ja tutkinnon suorittamiseen. Helsingin kaupunki (Stadin AO) on vetovastuussa OPVA-koulutuksen järjestämisen toimintamallit –teemakokonaisuuden kehittämistyöstä hankkeessa.

Lisätiedot: Tiina Tampio, koordinaattori, Opva haltuun

p. 040 646 2543 / 09 310 38755

tiina.tampio@hel.fi

Mukana olevat organisaatiot:

Turun kaupunki (Hallinnoiva organisaatio)
Mukana on 63 ammatillisen koulutuksen järjestäjää