Valtion erityisavustus perusopetuksen sitouttavan kouluyhteisötyön vaiheen 2 pilotointiin vuosille 2022-2023

Perusopetus

Rahoittaja: Opetus- ja kulttuuriministeriö

Hankeaika: 1.1.2022 – 31.12.2023

Tavoitteet: Tavoitteiden toteuttamiseksi kehittämistyötä viedään eteenpäin Helsingissä suurpiiritasoisesti seitsemällä suomenkielisellä alueella. Lisäksi ruotsinkielinen palvelukokonaisuus muodostaa yhden alueen. Pilottivaiheessa kehittämistyöhön palkatut projektiasiantuntijat (8 kpl) jatkavat tavoitteisiin liittyvien toimintamallien kehittämistä, mallintamista ja jalkauttamista tiiviissä yhteistyössä koulujen kanssa. Hankkeen projektipäällikkö ohjaa ja koordinoi kehittämistyötä ja sen etenemistä tavoitteiden ja toisen vaiheen toimenpidesuositusten mukaisesti. Projektiasiantuntijat vievät kehittämistä eteenpäin kansallisten toimenpidesuositusten mukaisesti koulujen arjessa ohjaten toimintakulttuuria oppilaiden hyvinvointia tukevaan suuntaan. Tätä tuetaan mm. luokanopettajan/ryhmänohjaajan pitämillä oman luokan tunneilla. Projektiasiantuntijat auttavat kouluja mallia tukevien käytänteiden ja rakenteiden kehittämisessä, jotta toimintakulttuuriin saadaan pysyviä muutoksia. Näitä tuetaan toisen vaiheen kehittämisessä myös mm. koulutusten muodossa. Kehittämistyötä seurataan ja vaikuttavuutta arvioidaan arviointikyselyillä ja olemassa olevilla hyvinvoinnin mittareilla, kuten hyvinvointiprofiililla. Kehittämisen tavoitteiden saavuttamista seurataan poissaolotilastojen valossa sekä muilla mahdollisilla koulu-, alue- ja kaupunkikohtaisilla mittareilla, esimerkiksi kouluterveyskyselyllä tai muilla sote-toimialan mittareilla.

Yhteystiedot: Sini Enqvist, projektipäällikkö, sini.enqvist@hel.fi, puh. 040 844 6357