Potkua puhtauspalvelualalle

ammatillinen koulutus

Hankeaika: 5.12.2022-28.2.2025

Koulutusten sisällöt suunnitellaan työelämäkumppaneiden tarpeista puhtauspalvelualalla työskenteleville tai sille siirtyville rekrytoitaville henkilökohtaisen osaamisen kehittämisen suunnitelman mukaisesti.  Koulutuksessa saa tarvittavaa täsmäosaamista ja kielitaidon vahvistamista.  Koulutus on työelämävaltaista, työpaikalla tapahtuvaa osaamisen hankkimista. Kouluttaminen toteutetaan työpaikoilla, virtuaalisesti vr-oppimisympäristössä tai oppilaitoksessa.

Koulutussisällöt: Ammatilliset digitaaliset työvälineet, asiakaspalvelutaidot ja ammattikielen vahvistaminen (suomi), alakohtainen esihenkilöosaaminen, alan uudet välineet, koneet ja laitteet, robotiikka ja ionisoitu vesi, laitos- ja hygieniapalvelut, ruokahuolto, työkykyä ja hyvinvointia ylläpitävä osaaminen, monikulttuurisuus työelämässä.

Aikataulu: Ensimmäiset koulutukset alkavat 1.3.2023. Koulutukset toteutetaan vuosien 2023 – 2024 aikana.

Lisätietoja: hankekoordinaattori Joonas Sillanpää, joonas.sillanpaa@edu.hel.fi, p. 040 6852799