Kielitaitoa vahvistavaa yhdessä oppimista esi- ja alkuopetuksessa

Suomenkielinen esi- ja perusopetus

Rahoittaja:  Opetushallitus 

Hankeaika: 1.4.2021 — 31.12.2022

Tavoitteet: Valmistava opetus järjestetään Helsingissä inklusiivisesti esiopetuksessa ja perusopetuksen 1.-2. luokilla. Kielitaitoa vahvistavaa yhdessä oppimista esi- ja alkuopetuksessa -hankkeen tarkoituksena on vahvistaa esi- ja alkuopetuksen opettajien kielitietoista osaamista, tukea inklusiivisen valmistavan opetuksen oppilaiden suomen kielen kehittymistä ja osallisuuden vahvistumista sekä tuottaa tukimateriaalia kielitietoista esi- ja alkuopetuksen yhdessä oppimista ja esiopetuksesta perusopetukseen tapahtuvaa siirtymää varten.

Yhteystiedot: Anne Marin-Nuutinen, projektikoordinaattori, anne.marin-nuutinen@hel.fi, puh. 040 612 7660

Tuotoksia: