Valtion erityisavustus sairaalaopettajien palkkaamiseen konsultatiivisen sairaalaopetuksen lisäämiseksi vuosille 2021-2024

Suomen- ja ruotsinkielinen perusopetus

Rahoittaja: Opetus- ja kulttuuriministeriö

Hankeaika: 1.1.2021 – 31.12.2024

Tavoitteet:

Tavoitteena on konsultaatiota lisäämällä esiopetuksen ja lähikoulujen henkilöstön oppimisen tukeen liittyvän osaamisen vahvistaminen, ennalta ehkäisevän ja varhaisen tuen toimintamallien kehittäminen ja toimintakulttuurin muuttaminen. Lisäksi tavoitteena on moniammatillisen ja -alaisen yhteistyön kehittäminen sekä vahvistaminen ja siten inkluusion toteutumisen tukeminen.

Lisäksi tavoitteena on yksittäisen oppijan tilannearviokonsultaation kehittäminen ja vahvistaminen. Kehittämistyön kohteena ovat erityisesti ne oppijat, joiden pulmat kytkeytyvät muun muassa käyttäytymisen, toiminnanohjauksen ja tunne-elämän säätelyn pulmiin, mielenterveyden haasteisiin, itsetuhoisuuteen, masentuneisuuteen, kiusaamiseen ja kouluakäymättömyyteen.

Tavoitteena on alueellisen tasa-arvon vahvistaminen kohdentamalla konsultaatiota koko sairaalaopetusyksikön toimintaalueeseen.

Yhteystiedot: pedagoginen asiantuntija Mari Silvennoinen, mari.silvennoinen@hel.fi sekä virka-apulaisrehtori Pia Paakkari, pia.paakkari@hel.fi