Puistolanraitti towards inclusion

Perusopetus / Puistolanraitin ala-asteen koulu

Rahoittaja: Erasmus+

Hankeaika: 1.8.2018 — 28.2.2021

Tavoitteet: Löytää ja kehitellä koululle inklusiivisuutta tukeva konkreettinen malli, jonka suunnittelua, toteutusta ja jatkojalostamista tehdään tavoitteellisesti yhdessä työyhteisön sekä yhteistyötahojen (mm. päiväkoti, iltapäivätoiminta, koulun johtokunta) kanssa. Toisena tavoitteena on tehdä eriyttäminen ja integraatio kaikille koulun opettajille luonnolliseksi ja itsestäänselväksi osaksi arkea. Innovatiivisten opetusmenetelmien sekä erityisesti toiminnallisuuden ja draaman lisääminen opetukseen. Koululle on tarkoitus tehdä konkreettinen malli integraatioprosessin kulusta. Suvaitsevaisuus ja ymmärrys erilaisuutta kohtaan on välttämättömyys. Kolmanneksi, koulu tarvitsee kansainvälistä tutkimustietoa oppimisstrategioiden vaikutuksesta oppimiseen sekä siitä, miten niitä voi systemaattisesti opettaa ja harjoitella osana eri oppisisältöjä. Neljäntenä tavoitteena on antaa opettajille ja oppilaille tietoa, taitoa ja valmiuksia kohdata monikulttuurisia oppilaita.

Linkki: hankkeen Erasmus+ Project Results Platform -sivu