Varhaiskasvatuksen Opeka, työväline varhaiskasvatuksen TVT-taitojen arviointiin

Suomen- ja ruotsinkielinen varhaiskasvatus

Rahoittaja: Opetushallitus

Hankeaika: 15.11.2018 — 30.6.2020

Hankkeen koordinaattori: Helsingin kaupunki, Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala.

Hankekumppanit: Tampereen kaupunki, Turun kaupunki, Espoon kaupunki, Vantaan kaupunki, Hämeenlinnan kaupunki, Lappeenrannan kaupunki, Tampereen yliopisto, Kuntaliitto.

Tavoitteet: Kehittää helppokäyttöinen verkkopalvelu varhaiskasvatuksen TVT-osaamisen itsearvioinnin työvälineeksi. Pyritään tukemaan ja edistämään varhaiskasvatussuunnitelman (VASU) mukaisten oppimisympäristöjen, pedagogisten käytäntöjen sekä henkilöstön mediapedagogisen osaamisen arviointia ja kehittämistyötä. Lisätä tietoa ja ymmärrystä tieto- ja viestintäteknologiasta osana varhaiskasvatuksen toimintakulttuuria ja oppimisympäristöjä sekä tehdä näkyväksi kunnissa jo tehtyä TVT-kehittämistyötä. Tuottaa ajantasaista dataa varhaiskasvatuksen TVT-osaamisesta sekä VASUn mukaisen toimintakulttuurin toteutumisesta.