Tulevaisuuden työelämäosaaminen peruskoulussa

Suomen- ja ruotsinkielinen perusopetus

Rahoittaja: Opetushallitus 

Hankeaika: 1.3.2019 — 30.6.2021

Hankkeen koordinaattori: Helsingin kaupunki, Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala.

Hankekumppanit: Vantaan kaupunki, Keravan kaupunki, Sipoon kunta. Lisäksi seuraavat yhdistykset: Helsingin yrittäjät ry, TAT ry: Yrityskylä Helsinki-Vantaa, Nuori yrittäjyys ry, Haaga-Helia opettajakorkeakoulu, Primefrontier.

Tavoitteet: Tavoitteena on perusopetuksen opetustoimen henkilöstön oman ja työyhteisön työelämätaitojen osaamisen syventäminen. Lisäksi toimintakulttuuria, oppimisympäristöjä ja pedagogiikkaa kehitetään parantamalla etenkin työelämätaitojen opetusta ja TET-harjoittelua monipuolisemmiksi. Hankkeessa toteuttavaan kokeiluun palkattavat opettajat osallistuvat työelämäjaksolle ja luovat uusia tapoja toteuttaa TET-jaksoja, yritysyhteistyötä ja yrittäjyyskasvatusta.

Linkit: Täältä tulevaisuuteen -opas tulevaisuuskasvatukseen ja työelämätaitojen opetukseen