Strategialähtöinen kyvykkyyksien johtaminen – kehittäen ja kokeillen

Perusopetus, lukio- ja ammatillinen koulutus

Rahoittaja: Opetushallitus

Hankeaika: 1.5.2019 – 30.6.2021

Hankkeen koordinaattori: Helsingin kaupunki, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala.

Hankekumppanit: Keravan ja Kauniaisten kaupungit.

Tavoitteet: Kehittää kasvatuksen ja koulutuksen johtamista ja toimintakulttuuria kouluttamalla esimiehiä erityisesti osaajien johtamiseen. Hankkeeseen kuuluvan valmennuksen aikana luodaan malleja osaajien johtamisen toimenpiteisiin. Osaajien johtamisen teemoja kehitetään, kokeillaan ja opitaan omassa työyhteisössä ja yhdessä kollegojen kanssa 70-20-10-mallilla.