STEAM @ Stadi

Uutta luovalla, tulevaisuutta muotoilevalla oppimisella innostusta ja merkityksellisyyttä oppimiseen.

Helsingin kasvatuksessa ja koulutuksessa vahvistetaan kasvun ajattelutapaa ja edistetään uutta luovaa, kestävää tulevaisuutta muotoilevaa osaamista osana kaikkien stadilaisten opinpolkuja. Tässä yhtenä pedagogisena lähestymistapana on maailmalla viime vuosina suosiota saanut STEAM.

Monialaisella STEAM:illa tuodaan lisää innostusta ja merkityksellisyyttä oppimiseen – erityisesti matematiikan ja luonnontieteellisten ilmiöiden/aiheiden/aineiden oppimiseen. Oppijoiden toimijuutta vahvistavassa STEAM:issa yhdistellään mm. tutkimista, ajattelua, kokeilua, rakentelua, ohjelmointia ja muotoilua. Oppimista eheyttävässä STEAM:issa korostuu yhteistyö eri tiedonalojen/oppiaineiden välillä sekä yhteistyö oppiasteiden välillä ja ympäröivän yhteiskunnan, kuten työelämän kanssa.

STEAM on kirjainyhdistelmä sanoista

  • Science (luonnontieteet),
  • Technology (teknologia),
  • Engineering (insinööriajattelu, suunnittelu- ja muotoiluprosessit),
  • Arts tai All (taito- ja taideaineet, humanistiset, yhteiskunnalliset ja katsomukselliset tiedonalat/oppiaineet) ja
  • Mathematics (matematiikka).

Käsite lanseerattiin Yhdysvalloissa vuonna 2006. STEAM:in taustalla on 1990-luvulta lähtien Yhdysvalloissa kehitetty STEM-pedagogiikka. Suomessa STEAM:in sijasta/rinnalla käytetään usein käsitettä LUMA. STEAM:iin kytkeytyviä käsitteitä ovat myös mm. tiedekasvatus, teknologiakasvatus, innovaatiokasvatus ja keksintöpedagogiikka sekä värkkäily tai maker-toiminta.

STEAM @ Stadi on ‘kehys’ STEAM-pedagogiikalle Helsingin kasvatuksessa ja koulutuksessa. STEAM @ Stadia voi ajatella myös oppiasteelta toiselle etenevänä ‘jatkumona’, johon sisältyy STEAM-pedagogisia toimintamalleja, aktiviteetteja ym.

Poimintoja

Pedagogisia ideoita

Julkaisuja

Yhteyshenkilö

  • pedagoginen asiantuntija Lauri Vihma, lauri.vihma@hel.fi, p. 040 867 9287

Valokuva: Aki Rask