Koordinering av IT-hjälp

Ruotsinkielinen vapaa sivistystyö / Arbis

Rahoittaja: Thure Galléns Stiftelse

Hankeaika 1.4.2018 — 31.5.2019

Hankkeen koordinaattori: Arbis, rehtori.

Tavoitteet: ICT-apu ikäihmisille eri puolella kaupunkia. För äldre personer som: Har ett litet IT problem med en viktig sak och behöver hjälp. Vill veta mera om något gammalt eller nytt inom IT. Har svårt att röra sig längre vägar. Känner sig osäker på att gå en hel kurs.