Bisnekset verkkoon 2019

Ammatillinen koulutus

Rahoittaja: Opetushallitus

Hankeaika: 1.1.2019 — 30.11.2020

Hankkeen koordinaattori: Helsingin kaupunki, Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, Stadin ammatti- ja aikuisopisto.

Hankekumppanit: Hankekumppanit Live, Omnia ja Varia, yhteistyökumppanit Talous ja nuoret TAT ja Nuori yrittäjyys ry.

Tavoitteet: Hankkeen tavoitteena on tuottaa ammatilliseen koulutukseen maksuton, valtakunnallisesti käytettävissä oleva digitaalinen yrittäjyyden oppimisympäristö perustutkintoihin sisältyviin Yto-opintoihin ja vapaasti valittaviin tutkinnon osiin Yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta (1 osp), Yritystoiminnan suunnittelu (15 osp), Yrityksessä toimiminen (15 osp). Hankkeessa käytetään yhteistyökumppanimme Talous ja nuoret TAT käyttämää Claned-alustaa. Oppilaitokset voivat halutessaan siirtää Clanediin tuotetun materiaalin omille alustoilleen. Valmistuva digitaalinen oppimisympäristö on maksuton ja avoin kaikille. Oppimisympäristössä voi oppilaitoksen tarjoamien vaihtoehtojen mukaan opiskella itsenäisesti, lähiopetuksella tuettuna, osallistumalla työpajaan tai henkilökohtaiseen ohjaukseen. Oppija voi opiskella verkkoympäristössä, verkkotunnukset saatuaan, omilla, oppilaitoksen tai julkisesti käytössä olevilla välineillä (puhelin, tabletti, tietokone) hänelle sopivana ajankohtana.