Stadin osaamiskeskustoiminnan vakiinnuttaminen

ammatillinen koulutus

Rahoittaja: TEM

Hankeaika: 1.9.2023 – 31.8.2024

Tavoitteet: Hankkeen tavoitteena on vakiinnuttaa Stadin osaamiskeskuksen (Oske) toimintoja entisestään osaksi Stadin ammatti- ja aikuisoppilaitoksen toimintaa. Pyrimme vahvistamaan ja kehittämään toimintojen rakenteita ja palveluprosesseja sekä näin ollen edistämään maahanmuuttajataustaisten henkilöiden opiskelu- ja työelämäpolkuja sekä tuomaan uusia ratkaisuja osaavan työvoiman saatavuuteen.

Yhteystiedot: Laura Soini, projektipäällikkö, laura.soini@hel.fi, p. 040 836 2980