Kehittämistä

Kehitämme toimintayksiköissämme pedagogiikkaa, toimintakulttuuria ja osaamista aktiivisesti ja monipuolisesti.

Tavoitteenamme on vastata entistä paremmin kaikenikäisten oppijoiden sekä muun ympäröivän yhteiskunnan tarpeisiin.

Osaamisen kehittäminen

Henkilöstömme osaaminen kehittyy niin kutsutun 70:20:10-mallin mukaisesti:

  • 70 % omaa perustyötä tekemällä
  • 20 % epämuodollisessa vuorovaikutuksessa kollegojen ym. kanssa (esimerkiksi saamalla palautetta, jakamalla kokemuksia, seuraamalla kollegan työtä tai vuorovaikuttamalla kollegojen kanssa esimerkiksi sähköisissä ympäristöissä)
  • 10 % muodollisessa koulutuksessa (esimerkiksi työpajoissa, seminaareissa ja kursseilla)

Tuemme osaamisen kehittymistä jakamalla henkilöstöllemme tietoa mm. hyvistä pedagogisista käytänteistä, materiaaleista, ympäristöistä ja palveluista. Järjestämme mahdollisuuksia kollegojen keskiseen vertaistukeen ja -koulutukseen. Hankimme henkilöstökoulutusta myös ulkopuolisilta palveluntarjoajilta.

Opettajaverkostot

Kehittämisen tukena toimii kehittäjäopettajaverkostoja. Ne toimivat kaupunginlaajuisesti ja kattavat kaikki oppiasteet varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle:

  • Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen kehittäjäopettajat
  • Perusopetuksen kehittäjäopettajat
  • Lukiokoulutuksen digikehittäjäopettajat
  • Stadin AO:n pedagogiset tiimit

Kansainvälinen yhteistyö

Oppijoiden ja henkilöstön osaamista tukeva ja kehittävä kansainvälinen yhteistyö kuuluu toimintayksiköidemme arkeen. Kansainväliseen toimintaan sisältyy mm. leirikouluja, työssäoppimisjaksoja, vierailuja, kilpailutoimintaa ja kumppaniyhteistyötä.

Oppimisteknologian yhteiskehittäminen ja kokeilut

Olemme kiinnostuneita oppimisen ja pedagogiikan uusista teknologista innovaatioista, jotka auttavat meitä tarjoamaan entistä parempaa kasvatusta, opetusta ja koulutusta. Teemme yhteistyötä eri tavoin palveluita kehittävien yritysten ja muiden toimijoiden kanssa. Yhteistyö voi olla esimerkiksi pieniä kokeiluita tai se voi olla pitkäaikaisempaa ja koskea koko toimialaa.

Pyydämme oppimisteknologian (EdTech) yhteiskehittämisestä ja kokeiluista kiinnostuneita yrityksiä tai muita toimijoita olemaan yhteydessä TestBed Helsinkiin ja/tai Helsinki Education Hubiin.

Hanketoiminta

Kehitämme toimintaamme myös erilaisten hankkeiden muodossa.

Tutkimukset ja opinnäytetyöt

Meillä toteutetaan vuosittain lukuisia opinnäyte- ym. tutkimuksia. Tutkimusten toteuttamiseen tarvitaan aina tutkimuslupa.

Valokuva: Henri Juvonen