Osaamista tekstiili-, vaatetus- ja muotialalle 

ammatillinen koulutus

Rahoittaja: Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus

Koordinaattori: Helsingin kaupunki / Stadin ammatti- ja aikuisopisto

Hankeaika: 05.12.2022 – 28.2.2025  

Tavoitteet:

Hankkeen tarkoituksena on parantaa koulutukseen osallistujien työmarkkinakilpailukykyä joko nykyisissä tehtävissä tai mahdollistaa työllistyminen jatkokouluttamisen avulla uusiin työtehtäviin. Tekstiili-, vaatetus- ja muotialalla on eri työtehtävissä sekä ylitarjontaa että tarvetta etsiä uusia osaajia. Hankkeessa on tarkoitus suunnitella ja järjestää koulutusta, joka vastaa tähän rakennemuutoksen aiheuttamaan työvoimavajeeseen sekä muutostarpeeseen.

Koulutuksen sisällöt tuotetaan ammatillisesta koulutuksesta annetun lain (531/2017) 5 §:ssä tarkoitettujen tutkintojen ja tutkinnon osien tai tutkintojen osiin sisältyvien suppeampien sisältöjen pohjalta. Täsmä- ja lyhytkoulutusten suunnittelun päätavoite on tuottaa osaamista työelämän nykyisiin tarpeisiin sekä vastata lähitulevaisuuden muutostarpeisiin. Hankkeen keskeisenä tavoitteena on säilyttää nykyinen osaaminen tekstiili-, vaatetus- ja muotialalla sekä mahdollistaa osallistujien ammatillinen kasvu osana urakehitystä.  

Yhteystiedot:

Rinna Saramäki, projektikoordinaattori, p. 040 6741136, rinna.saramaki@edu.hel.fi

Tiina Kaijala, koordinaattori, p. 09 3102 6638, 040 657 8030, tiina.kaijala@edu.hel.fi