Ammatillisen koulutuksen strategiarahoitus 2018

Stadin ammatti- ja aikuisopisto

Rahoittaja: Opetus- ja kulttuuriministeriö

Hankeaika: 1.6.2018 — 31.12.2020

Tavoitteet: Stadin ammatti- ja aikuisopiston toimintakulttuurin laaja-alainen uudistaminen: Organisaation uudistaminen luomalla kampusmalliin, oppimisyhteisöihin ja tiimityöskentelyyn perustuva organisaatio ja toimintatapa, jota tukee valmentava johtajuus. Pedagogisen toimintamallin uudistaminen mahdollistamalla oppijoiden yksilöllinen eteneminen joustavilla opintopoluilla ja varmistamalla henkilöstön osaaminen.
Tavoitteena myös koulutuksen tuloksellisuuden, vaikuttavuuden ja laadun lisääminen toimintakulttuuria uudistamalla.