Yhteisöllisen opiskeluhuollon vahvistaminen ja kehittäminen esi- ja perusopetuksessa sekä lukioissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa 2023

Rahoittaja: opetus- ja kulttuuriministeriö

Hankeaika: 13.3.2023-31.12.2023

Tavoitteena on kehittää opiskeluhuoltoa kokonaisuutena tuen vahvistamiseksi lapsille ja nuorille koko opintopolun ajaksi. Yhteisöllistä opiskeluhuoltoa kehitetään hyvinvointityöksi, jossa oppijat, huoltajat, henkilökunta ja yhteistyötahot ovat mukana aktiivisina toimijoina. Hankkeessa vahvistetaan päiväkotien, koulujen ja oppilaitosten osaamista yhteisöllisestä opiskeluhuoltotyöstä, oppijoiden kohtaamista sekä luodaan kaupunkitasoinen opiskeluhuoltosuunnitelma.

Yhteystiedot: projektipäällikkö Elina Rautiainen, elina.rautiainen@hel.fi