Yhteisöllisen opiskeluhuollon vahvistaminen ja kehittäminen esi- ja perusopetuksessa sekä lukioissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa 2023-25

esiopetus, perusopetus, lukiokoulutus, ammatillinen koulutus

Rahoittaja: opetus- ja kulttuuriministeriö

Hankeaika: 13.3.2023-31.7.2025

Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa tavoitteena oli kehittää opiskeluhuoltoa kokonaisuutena tuen vahvistamiseksi lapsille ja nuorille koko opintopolun ajaksi. Yhteisöllistä opiskeluhuoltoa kehitetiin hyvinvointityöksi, jossa oppijat, huoltajat, henkilökunta ja yhteistyötahot ovat mukana aktiivisina toimijoina. Hankkeessa vahvistettiin päiväkotien, koulujen ja oppilaitosten osaamista yhteisöllisestä opiskeluhuoltotyöstä, oppijoiden kohtaamista sekä luotiin kaupunkitasoinen opiskeluhuoltosuunnitelma.

Hankkeen toisessa vaiheessa hankkeen avulla vahvistetaan yksiköissä tehtävää ensisijaista, ennaltaehkäisevää yhteisöllistä opiskeluhuoltoa. Tavoitteena on varmistaa, että yhteisöllisen opiskeluhuollon toiminta on kaikissa yksiköissä ja koulutusasteilla laadukasta ja toiminta on suunnitelmallista ja selkeää. Hankkeen tavoitteet ja toimenpiteet perustuvat Helsingin opiskeluhuoltosuunnitelmaan sekä aikaisempaan kehittämistoimintaan.

Yhteystiedot: Linus Andler, projektipäällikkö, p. 09 310 39065, linus.andler@hel.fi