Move! – fyysisten toimintakykymittausten kehittämistoimet kaupunkien poikkihallinnollista moniammatillisuutta ja kaupunkiyhteistyötä kehittäen

Suomen- ja ruotsinkielinen perusopetus

Rahoittaja: Opetus- ja kulttuuriministeriö

Hankeaika: 1.6.2020 — 31.12.2021

Hankkeen koordinaattori: Helsingin kaupunki, Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, Kulttuuri ja vapaa-ajan toimiala, Sosiaali- ja terveystoimi.

Tavoitteet: Helsinki on hankkeessa yhdessä Oulun, Espoon, Vantaan, Turun, Tampereen ja Jyväskylän kaupunkien kanssa. Hankkeen tavoitteena on poikkihallinnollisen ja eri ammattiryhmiä osallistavan yhteistyön avulla kerätä, luoda ja kehittää Move!-mittauksiin liittyviä käytänteitä. Hankkeessa luodaan malleja Move!-mittausten eri vaiheisiin huomioiden oppilaat, opettajat, huoltajat, kouluterveydenhuolto, hallinto ja kolmas sektori. Luotavista malleista voivat poikkiammatilliset toimijat eri puolilla Suomea löytää hyödynnettäviä käytänteitä, jotka edistävät vähän liikkuvien lasten mahdollisuuksia kehittää fyysistä toimintakykyään.