Känn Teknologin!

Varhaiskasvatus ja esiopetus

Rahoittaja: Opetushallitus

Hankekausi: 1.1.2017 – 30.4.2018

Hankkeen koordinaattori: Helsingin kaupunki, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, ruotsinkielinen palvelukokonaisuus.

Hankekumppanit: BF Barnavårdsföreningen i Finland rf

Tavoitteet:

Känn Teknologin! handlar inte bara om teknik. Det handlar om hur man kan använda tekniken i leken. Man kan till exempel skapa kreativa lärmiljöer som inspirerar barn att utforska omvärlden. Barnens tankar och lärprocesser dokumenteras med hjälp av digital teknologi. Projektets syfte är att stöda daghemmen att arbeta enligt den nya planen för småbarnspedagogik och speciellt för multilitteracitet och digital kompetens. Målet är att fortbilda och utveckla goda modeller för pedagogisk användning av IKT (informations- och kommunikationsteknik).

Projektets syfte är att utveckla småbarnspedagogikens verksamhetskultur enligt planen för småbarnspedagogik 2016, speciellt gällande multilitteracitet och digital kompetens.

Mål 1 – Daghemmen erbjuder kreativa lärmiljöer som inspirerar barn att utforska omvärlden

Mål 2 – Barnens tankar och lärprocesser dokumenteras med hjälp av digital teknologi

Mål 3 – En strategi för den pedagogiska användningen av digitala verktyg från småbarnspedagogiken till den grundläggande utbildningen utvecklas

Verksamheten inom den svenska småbarnspedagogiken i Helsingfors bygger på Med Barnaögon-modellen i vilken vi tar vara på barnens intressen och lägger grunden till det framgångsrika lärandet hos varje individ. Med Barnaögon är inte enbart ett arbetssätt utan också ett förhållningssätt.

Tulokset:

 • 640 personer har fått fortbildning (seminarium, fortbildning på enheterna, utvecklingsdagar, MedieCafé, pedagogträffar, digimässa, slutevenemang)
 • 150 föräldrar har varit aktiva inom ramen för projektet
 • 80 barn har deltagit i olika workshoppar tillsammans med personalen
 • 5 pilotdaghem (Lekstugan, Pärlan, Elka, Ågeli, Tallbo)
 • Broschyrer:
  • Goda modeller för pedagogisk användning av IKT
  • Hur tar man i bruk en iPad?
  • Pedagogiska appar för daghemmen
  • Planeringsverktyg i Padlet
 • 2500 visningar på projektets webbplats
 • 68 medlemmar i Facebook-gruppen
 • 30 tweetar på Twitter #kännteknologin, #digitalkompetens, #multilitteracitet, #helsingforslärsig
 • Nyhetsbrev och tips via e-post

Alla daghem har fått en lärplatta till varje grupp och en språkrobot (BeeBot-robot). Med lärplattan kan barnen t.ex. fotografera och filma, dokumentera, använda olika pedagogiska appar och tillsammans med en projektor skapa en miljö för en lek. Med BeeBot-roboten kan barnen utforska programmering och lär sig bl.a. problemlösning, algoritmiskt tänkande, felsökning och samarbete.

Linkit: