Sosiaalisesti kestävä amis -verkostohanke (1.1.2023-30.4.2025) 

ammatillinen koulutus

Rahoittaja: Opetushallitus

Hankeaika: 1.1.2023-31.30.4.2025

Tavoitteet:

Sosiaalisesti kestävä amis- verkostohanke vahvistaa pääkaupunkiseudulla ja Uudellamaalla toimivien isojen koulutuksenjärjestäjien toiminnallisia prosesseja ja toimintaa sosiaalisena kokonaisuutena. Tavoitteena on vahvistaa kaikkien opiskelijoiden äänen kuulumista, vaikutusmahdollisuuksia, osallisuutta, yhteisöllisyyttä sekä hyvinvointia yhdenvertaisesti oppilaitoksissa. Tavoitteena on mallintaa erilaisia toimintaprosesseja ja kehittää uudenlaisia toimintamalleja turvallisempien, tasa-arvoisempien ja yhdenvertaisempien oppilaitosyhteisöjen edistämiseksi. Tavoitteena on tunnistaa erilaisia arjenhallinta-, opiskelu- ja työelämätaitojen sisältöjä jo olevista opinnoista ja vahvistaa niistä saamaa hyötyä opiskelijoille erilaisin menetelmin. Tavoitteena on vahvistaa matalan kynnyksen yhteisöllisen tuen ja ohjauksen toimintamenetelmiä ja -ympäristöjä oppilaitoksissa. 

Hankkeen koordinointi: Helsingin kaupunki, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, Stadin AO 

Projektipäällikkö: Katriina Turunen katriina.turunen@edu.hel.fi p. 040 334 9075 

Osatoteuttajat: Careeria, Keuda, Luksia, Omnia ja Varia 

Thinglink