Liikkuvan arjen rakenteita varhaiskasvatuksessa

Varhaiskasvatus

Rahoittaja: Opetus- ja kulttuuriministeriö

Hankeaika: 20.8. — 31.12.2018

Hankkeen koordinaattori: Helsingin kaupunki, Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala.

Hankekumppanit : Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, varhaiskasvatus.

Tavoitteet: Liikuntapalvelut (aiemmin liikuntavirasto) on yhteistyössä kasvatuksen ja koulutuksen toimialan kanssa (aiemmin Opetusvirasto) kehittänyt mm. peruskoulun ala-asteikäisille matalan kynnyksen liikkuvaa arkea edistävän EasySport-liikuntapalvelumallin. Tässä hankkeessa tavoitteena on vastaavasti rakentaa yhteistyössä Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan kanssa varhaiskasvatusikäisiä koskevia, Ilo kasvaa liikkuen –toimintaa tukevia matalan kynnyksen liikuntaa edistäviä taaperoista esiopetukseen ja koululaisten iltapäivätoimintaan ulottuvia toimintamalleja ja hyviä käytäntöjä.