Kulturpass i Helsingfors

Mål: Arbis ger eleverna på programmet Svenska för Invandrare möjligheten att bekanta sig med kulturutbudet i Helsingfors genom att besöka bibliotek, muséer, kulturhus och parker samt med en del av det privata utbudet av kultur. Målet är att de studerande skall uppleva en levande finlandssvensk kultur i Helsingforsregionen. De planerade kulturbesöken ökar sammanhållningen och möjliggör en undervisning i många olika kulturformer. Arbis integrationsstuderande bjuder dessutom på smakbitar ur sin egen matkultur och vidgar vyerna för oss infödda finländare i Mat- och kulturfestivalen som är en öppen tillställning på Arbis 18.3.2021.