Digiympäristökehitys Stadin varhaiskasvatuksessa 2023–2024

varhaiskasvatus, esiopetus

Rahoittaja: Opetushallitus

Hankeaika: 1.8.2023 – 31.5.2025

Tavoitteet:

Ulotamme varhaiskasvatukseen hyvää digipedagogista toimintaa edistävän, Helsingin perusopetukseen aiemmin kehitetyn Oppijan digipolun, joka ​edistää lasten yhdenvertaisuutta digiosaamisen kehittymisessä​. Digipolku perustuu kansallisiin, hyvän digitaalisen pedagogiikan kuvauksiin​. Sen tarkoitus on jäsentää ja konkretisoida varhaiskasvatussuunnitelman sekä esiopetuksen opetussuunnitelman perusteiden tavoitteita ja sisältöjä digitaalisen osaamisen, monilukutaidon ja oppimisen alueiden ’Ilmaisun monet muodot’ ja ‘Tutkin ja toimin ympäristössäni’ osalta.​ Oppijan digipolku on jatkossa digipedagogiikkaa ohjaava viitekehys Helsingin varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa.

Vahvistamme toimintatapoja ja -kulttuuria, jossa lapsilla on aktiivinen rooli digitaalisen sisällön tuottajina ja teknologian uutta luovassa käytössä. ​Kehitämme ryhmäportfoliota pedagogisen dokumentoinnin välineenä ja syvennämme henkilöstön ymmärrystä sen merkityksestä lapsilähtöisen ja lapsia osallistavan suunnittelun, tavoitteiden ja kriteerien asettamisen, dokumentoinnin ja arvioinnin kokonaisuudessa. ​ Kokeilemme valmiita arviointityökaluja, joilla voimme seurata henkilöstön digiosaamisen tasoa ja kehittymistä sekä digipedagogisten tavoitteiden saavuttamista, niin toimintayksiköiden kuin koko kaupungin tasolla.

Yhteystiedot: Marianna Monter, projektisuunnittelija, +35840 8293 354, marianna.monter@hel.fi