Helsinki oppii ruotsia

varhaiskasvatus, perusopetus

Rahoittaja: Opetushallitus

Hankeaika: 1.1.2024 – 31.7.2025

Tavoitteet

Helsinki oppii ruotsia -hanke tähtää A1-ruotsin opiskelun lisäämiseen sekä kielivalintojen monipuolistamiseen Helsingissä. Hankkeessa keskitytään kehittämään esiopetusvuoden aikaista kielimaistiaistoimintaa ja lasten mahdollisuuksia tutustua lähikoulussa valittavana oleviin A1-kieliin. Lisäksi luodaan rakenne perheiden tiedottamiseen ruotsin ja muiden kielten opiskelun ja osaamisen hyödyistä. Kolmantena tavoitteena on kartoittaa kaupunkitasoisesti nykyisen kielivalikoiman mahdollisia rakenteellisia esteitä. 

Yhteystiedot: Ina Saloheimo, projektikoordinaattori, p. 09 310 35572, 040 6530150, ina.saloheimo@hel.fi