Valtion erityisavustukset esi- ja perusopetuksen tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin

Suomen- ja ruotsinkielinen esi- ja perusopetus

Rahoittaja: Opetus- ja kulttuuriministeriö / Hankeaika: 31.5.2017 — 31.12.2018 ja 30.5.2018 — 31.12.2019

Rahoittaja: Opetushallitus / Hankeaika: 12.4.2019 — 31.12.2020

Hankkeen koordinaattori: Helsingin kaupunki, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala.

Tavoitteet: Esi- ja perusopetuksen tasa-arvon edistäminen. Erityisopetuksen laadun kehittäminen.