Älyä-hanke – älykästä teknologiaa kalusteiden elinkaaren pidentämiseen

Rahoittaja: EAKR Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027

Hankeaika: 1.11.2022-31.7.2025

Helsingin kaupunki tuottaa taustamateriaalia, osallistuu kokeiluihin ja on mukana kehittämässä irtokalusteiden kiertotaloutta tekoälyä ja automaatiota hyödyntäen. Tavoitteena on kehittää tekoälyä ja älykästä automaatiota hyödyntäviä kiertotalouden palvelu- ja prosessi-innovaatioita erilaisten organisaatioiden tarpeisiin ja pilotoida niitä valituissa palvelukanavissa ja -ympäristöissä sekä palvelujen taustaprosesseissa.  Hankkeessa kehitetään ja kokeillaan 6–8 tekoälyä ja älykästä automaatiota hyödyntävää ratkaisua kalusteiden ja niissä käytettyjen materiaalien myyntiin, välitykseen, vuokraukseen, entisöintiin ja korjaukseen liittyvien palvelujen asiakaskokemuksen kehittämisessä ja palvelujen taustaprosessien tehostamisessa. Ratkaisujen avulla pyritään säilyttämään kalusteiden ja niissä käytettyjen materiaalien arvo mahdollisimman pitkään tuotteen elinkaaressa nykyistä kaupungilla olevaa mallia vieläkin tehokkaammin.

Päähankkeen toteuttaja:

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Oy

Osahankkeiden toteuttajat:

Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy ja Helsingin kaupunki

Yhteystiedot:

Vera Schulman, yksikön päällikkö, p. 09 310 20777, vera.schulman@hel.fi

Niina Vaahtera, projektisuunnittelija, p. 09 310 86438, niina.vaahtera@hel.fi

Hankkeen kotisivut: alya-hanke.fi