Pääkaupunkiseudun lukiokoulutuksen tutorverkosto

Suomen- ja ruotsinkielinen lukiokoulutus

Rahoittaja: Opetushallitus

Hankeaika: 1.1.2019 — 31.12.2020

Hankkeen koordinaattori: Helsingin kaupunki, Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala.

Hankekumppanit: Espoon kaupunki, Vantaan kaupunki ja Kauniaisten kaupunki.

Tavoitteet: Lukion opetussuunnitelma uudistuu ja uusi opetussuunnitelma otetaan käyttöön elokuussa 2021. Hankkeen tavoitteena on kouluttaa ja tukea lukion opettajia (ns. tutoropettajia) osallistumaan ja osallistamaan kollegoita paikallisessa opetussuunnitelmatyössä.