Vetovoimala-hanke

Ammatillinen koulutus

Rahoittaja: Euroopan sosiaalirahasto

Hankeaika: 1.2.2018 — 31.12.2020

Hankkeen koordinaattori: Helsingin kaupunki, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala.

Hankekumppanit: Ammattiopisto Luovi, oppimis- ja ohjauskeskus Valteri ja Stadin ammatti- ja aikuisopisto.

Tavoitteet: Hankkeen tavoitteena on erityisen ja vaativan erityisen tuen asiakkaiden ammatilliseen koulutukseen ohjaamisen ja siirtymävaiheen palvelujen kehittäminen. Ohjaavien tahojen yhteistyötä ja osaamista vahvistetaan erityistä ja vaativaa erityistä tukea tarvitsevien asiakkaiden hakeutumisvaiheen ohjauksessa.