Värkkäämällä maailma haltuun – iloa ja innovointia oppimiseen

Suomen- ja ruotsinkielinen perusopetus

Rahoittaja: Opetushallitus

Hankeaika: 23.11.2017 — 30.6.2019

Hankkeen koordinaattori: Helsingin kaupunki.

Tavoitteet: Hankkeen tavoitteena on kehittää ja tuottaa helsinkiläisiin kouluihin Makerspace-oppimisympäristöjä, jotka edistävät luovaa innovaatiotoimintaa ja yhdessä tekemisen ja oppimisen kulttuuria yli vuosiluokka- ja oppiainerajojen. Muotoilukasvatus ja muotoilun innovointi- ja kehittämismenetelmät sekä muotoiluprosessi tuodaan koulun keinoiksi kehittää kestävän tulevaisuuden oppimisympäristöä ja oppimista. Tavoitteena on innostaa ja motivoida oppilaita oppimaan erilaisten teknologioiden avulla ja toteuttaa erilaisia teknologiaan yhdistyviä ja niitä yhdisteleviä projekteja. Maker-kulttuuriin (tee-se-itse -kulttuuriin) liittyy läheisesti oppijoiden omien mielenkiinnonkohteiden hyödyntäminen oppimisen sisällöissä, vertaisoppiminen sekä osaamisen jakaminen, mikä tuottaa merkityksellisyyttä STEAM-oppiaineisiin.

Linkit: Värkkäämällä maailma haltuun