Minidigi – teknologia oppimisympäristöjen rikastajana

Suomen- ja ruotsinkielinen varhaiskasvatus

Rahoittaja: Opetushallitus

Hankeaika: 1.5.2019 — 31.7.2021

Hankkeen koordinaattori: Helsingin kaupunki, Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala.

Tavoitteet: Hankkeessa kehitetään viisivuotiaiden varhaiskasvatuksen pedagogisia toimintamalleja ja oppimisympäristöjä. Taide-, luonto- ja liikuntapedagogiikan toimintamuotoja ja oppimisympäristöjä laajennetaan teknologiaa hyödyntämällä ja digitaalisia välineitä käyttämällä. Oppimisympäristöjen suunnittelussa huomioidaan viisivuotiaiden kehitystä tukeva toiminta niin nuorempien lasten kuin esiopetusikäistenkin ryhmissä. Henkilöstön teknologiaosaamista ja digitaalisten välineiden käyttöä lisätään. Uudet innovaatiot ja kokeilut dokumentoidaan virtuaaliseen oppimisympäristöön, josta ne on laajennettavissa koko kaupungin tasolle ja valtakunnallisesti. Tuotettua materiaalia voidaan käyttää opettajankoulutuksessa.

Linkit: Hankkeessa yhteiskehitettyjä toimintamalleja