LUKUTUKI 2 erityisen tuen tarve luku- ja kirjoitustaidon koulutuksissa

Vapaa sivistystyö

Rahoittaja: Opetushallitus

Hankeaika 30.6.2021-31.12.2022

Tavoitteet:

Hankkeessa järjestetään luku- ja kirjoitustaidon koulutusta aikuisille maahanmuuttajille, jotka
tarvitsevat erityistä tukea oppimisessaan tai joiden edistyminen on hyvin hidasta. Koulutus
sisältää suomi toisena kielenä ja luku- ja kirjoitustaidon opetusta erityispedagogisin
menetelmien ja arvioinnein tuettuna. Opetuksen sisällöt noudattavat Helsingin työväenopiston
luku- ja kirjoitustaidon opetuksen opetussuunnitelmaa. Lisäksi koulutukseen kuuluu
moniammatillista ohjausta. Tavoitteena on tarjota yksilöllistä oppimisen tukea,
oppimisvaikeuksien arviointia sekä kehittää ja laatia näille kohderyhmille soveltuvia S2 –
opetusmenetelmiä ja -materiaaleja. Koulutus toteutetaan intensiivi- ja osa-aikaisina kursseina.
Yhden kurssin laajuus on opiskelijaa kohden 125-275 tuntia lähiopetusta. Hanke on jatkoa
OPH:n v. 2020-2021 rahoittamalle LUKUTUKI-hankkeelle.