Liikkuva koulu

Suomen- ja ruotsinkielinen perusopetus

Rahoittaja: Aluehallintovirasto

Hankeaika: 1.8.2018 — 30.9.2019

Hankkeen koordinaattori: Helsingin kaupunki, Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala ja Kulttuuri ja vapaa-ajan toimiala.

Tavoitteet: Aktiivisempia ja viihtyisämpiä koulupäiviä. Jokainen koulu toteuttaa liikkuvampaa koulupäivää omalla tavallaan. Keskeistä Liikkuvassa koulussa on oppilaiden osallisuus, oppiminen, lisää liikettä – vähemmän istumista.

Linkit: Kotisivut