Erityisavustus ammatillisen koulutuksen oppimisanalytiikan kehittämiseksi

Ammatillinen koulutus

Rahoittaja: Opetus- ja kulttuuriministeriö

Koordinaattori Helsingin kaupunki/Stadin ammatti- ja aikuisopisto, osatoteuttajina 24 muuta ammatillisen koulutuksen järjestäjää

Hankeaika: 1.1.2022-31.12.2023

Oppimisanalytiikka ammatillisessa koulutuksessa eli OA-hanke on opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama kaksivuotinen (2022–2023) kehittämishanke. Hanke toteuttaa OKM:n Oikeus osata -kehittämisohjelman tavoitteita.

Tavoitteet

OA-hankkeessa laaditaan kokonaisselvitys oppimisanalytiikan hyödyntämisen mahdollisuuksista ammatillisen koulutuksen kehittämisessä. Selvityksessä huomioidaan aikaisempien oppimisanalytiikkahankkeiden tulokset ja tuotokset myös muiden koulutusasteiden osalta.

Selvityksen pohjalta OA-hankkeessa luodaan suositukset ja mallit oppimisanalytiikan hyödyntämiseen ammatillisessa koulutuksessa.

Osallistujat

OA-hanketta koordinoi Helsingin kaupunki, Stadin ammatti- ja aikuisopisto. Hanketta toteuttaa yhteistyökumppaneina lähes 30 ammatillisen koulutuksen järjestäjää.

Työpaketit

Ammatillisen koulutuksen oppimisanalytiikkaa kehitetään kahdeksassa (8) työpaketissa. Jokaiselle työpaketille on nimetty vastuuorganisaatio. Jokaisella työpaketille on määritelty tavoitteet ja toimintasuunnitelma.

Työpakettikohtaiseen työskentelyyn osallistuvat laajasti kehittämisessä mukana olevat koulutuksen järjestäjät. Työpakettivastuulliset organisaatiot muodostavat säännöllisesti kokoontuvan koordinaatioryhmän. Oppimisanalytiikan kehittämistä ohjaa ja seuraa ohjausryhmä.

Työpakettien teemat

  1. Oppimisanalytiikan visio- ja tavoitetila
  2. Oppimisanalytiikan käyttökohteet ja -tarpeet
  3. Tietovarannot ja -lähteet, datapisteet, yhteiset indikaattorit ja big data
  4. Pedagoginen tietojohtaminen ja tieto-ohjautuva organisaatio
  5. Henkilökohtaistaminen, oppimisen ja ohjauksen personointi, omadata
  6. Oppimisanalytiikan etiikka ja lailliset kysymykset
  7. Oppiminen ja kyvykkyyden kehittäminen
  8. Ammatillisen koulutuksen oppimisanalytiikan ekosysteemi.

OA-hankkeessa työskennellään tiiviissä yhteistyössä KARKKI-, Digiosaava- ja Tieto-osaava -hankkeiden kanssa. 

Lisätietoa: oahanke.fi/

Yhteystiedot

Emilia Tapio, projektipäällikkö, emilia.tapio@edu.hel.fi

Mari Mulari, projektipäällikkö, mari.mulari@hel.fi

Janne Turtiainen, koordinaattori, janne.turtiainen@edu.hel.fi

Katja Grek, koordinaattori, katja.grek@hel.fi

Lotta Karvonen, koordinaattori, lotta.karvonen@edu.hel.fi