Erityisavustus ammatillisen koulutuksen oppimisanalytiikan kehittämiseksi

Ammatillinen koulutus

Rahoittaja: Opetus- ja kulttuuriministeriö

Koordinaattori Helsingin kaupunki/Stadin ammatti- ja aikuisopisto, osatoteuttajina 24 muuta ammatillisen koulutuksen järjestäjää

Hankeaika: 1.1.2022-31.12.2023

Tavoitteet:

Hanke on valtakunnallinen, laajasti koulutuksen järjestäjiä osallistava koordinaatiohanke, jossa laaditaan kokonaisselvitysoppimisanalytiikan hyödyntämisen mahdollisuuksista ammatillisen koulutuksen kehittämisessä. Selvityksen pohjalta luodaan suositukset ja mallit oppimisanalytiikan hyödyntämiseen. Työssä huomioidaan kansallinen, koulutuksenjärjestäjien, opettajien ja opiskelijoiden näkökulmat oppimisanalytiikkaan. Työstöversiot ovat kaikkien kommentoitavissa ja tuotokset levitetään laajasti käyttöön.

Yhteystiedot: Sari Slöör, apulaisrehtori, sari.sloor@hel.fi