Taitava – tulevaisuuden osaajat

Ammatillinen koulutus / Stadin ammatti- ja aikuisopisto

Rahoittajat: Euroopan sosiaalirahasto / Pohjois-Pohjanmaan ELY

Hankeaika: 1.3.2006 — 28.2.2019

Hankkeen koordinaattori: Helsingin kaupuki, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, Stadin ammatti- ja aikuisopisto.

Hankekumppanit: Ammattiopisto Live, Business College Helsinki, Oulun seudun ammattiopisto OSAO, Saimaan ammattiopisto SAMPO, Seinäjoen koulutuskeskus SEDU.

Tavoitteet: Hankkeen tavoitteena on luoda valtakunnallinen avointen opintojen ja oppimisympäristöjen malli, joka tukee nuorten siirtymiä koulutusalalta tai koulutuksenjärjestäjältä toiselle sekä syventää nuorten ammatillista osaamista. Tähän pyritään ohjauksellisen opettajuuden keinoin.

Linkit: